mBank
mIKE - fundusze
Szczegoly
Wniosek
  • brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych
  • swoboda wyboru - różne klasy funduszy, zróżnicowane ryzyko inwestycyjne
  • pełna kontrola nad ike - prezentacja rachunku w systemie transakcyjnym mBanku
mBank
mIKE - lokata
Szczegoly
Wniosek
  • brak opłat manipulacyjnych
  • gwarancja wysokiego oprocentowania opartego o WIBOR 1M
  • wysoka korzyść podatkowa
mBank
mIKE - ubezpieczenia
Szczegoly
Wniosek
  • brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych
  • zyski z ike bez podatku
  • elastyczność w wyborze ochrony ubezpieczeniowej